Słowa są jak ziarna. Z niektórych wyrastają chwasty, z innych piękne rośliny. Na tym blogu stworzę ogród ze słów.
RSS
sobota, 14 października 2017

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszech%C5%9Bwiat#/media/File:Galactic_Cntr_full_cropped.jpg

Świat, wszechświat, wieloświat... "wszystko, co istnieje, wszystko, co istniało, i wszystko, co będzie istnieć". Powstał z punktu zwanego w astronomii osobliwością i jest bez wątpienia osobliwy. Niektórzy uważają, że powstaje cały czas, inni, że teraz już cały czas się kończy...

Osobliwy świat, zadziwiająca o nim nauka, ale także piękne wierzenia różnych cywilizacji związane z wyobrażeniami powstawania świata. Np. Hindusi za symbol stworzenia świata z wody uznają kwiat lotosu, podobnie w kosmogonii  Egipcjan lilia wodna otwierająca swój kielich przy pierwszych promieniach wschodzącego słońca symbolizuje wynurzanie się świata z ciemności. Piękne wyobrażenie stworzyli Pitagorejczycy. Uważali oni, że ruchom planet towarzyszą cudowne tony, które jednocząc się, tworzą harmonię sfer...

Świat zmysłów, świat nadzmysłowy, świat otaczający, świat realny....

Schopenhauer: "Świat to obcy człowiekowi żywioł, niedający się opanować".

 indeks1

https://it.pinterest.com/pin/464855992778599823/

Teoria kwarków - subelementów stanowiących budulec materii : ich  łączna masa jest mniejsza od masy materii, w skład której wchodzą. Jest to paradoks podobny do tego, jaki wynika z rachunku Cantora---> transfinitywnego, mianowicie: część zbioru nieskończonego, jego podzbiór właściwy, jest równoliczny zbiorowi nieskończonemu ( nie jest mniejszy)

Pojawianie się paradoksów sprawia, że coraz częściej kwestionuje się wyłącznie racjonalne pojmowanie świata oraz podkreśla się niewystarczalność tego stanowiska.

2014_02_02http://trzejtowarzysze.blogspot.com/2014/02/swiatosc-swiata.html

 

Wg św. Tomasza z Akwinu światło wyłoniło się z Boga na zasadzie lustrzanego odbicia oraz wyłoniły się też  wszelkie istoty: "Bóg stwarza świat nieustannie..." Bóg jest w centrum, w Nim skupiają się wszystkie obrazy.

Odwrotne wyobrażenie mieli Etruskowie - zgodnie z ich przekonaniami centrum świata stanowi  człowiek, to człowiek obserwujący  znaki bogów znajduje się zawsze w środku  wszechświata niezależnie od swego miejsca na ziemi.

 

15:36, atrojka
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 sierpnia 2017

19083352zikkuratwchichenitzanajukataniewmeksyku1

 https://pl.123rf.com/photo_19083352_zikkurat-w-chichen-itza-na-jukatanie-w-meksyku.html

 

 Wznoszenie wieży zaczyna się od ustalenia poziomu.. Najdawniejsze znane nam wieże - zikkuraty sumeryjskie,babilońskie, asyryjskie, elamickie symbolizowały duchowe wznoszenie się człowieka do  nieba, do  nieosiągalnego. Tradycja  judaistyczna w symbolikę duchowych dążeń wprowadziła pierwiastek katastroficzny: " Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!"(Rdz.11,7)

350pxLodewyk_Toeput_001https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lodewijk_Toeput_-_The_construction_of_the_Tower_of_Babel.jpg

 

Do symboliki chrześcijańskiej wieża, kojarząca się z zarozumiałością, pychą i brakiem umiaru, przeszła jako oznaka czujności wobec wszystkiego zła, jakie rodzi się z pokusy.

Ewangelie opisują  postawę Człowieka-Boga wobec  pokus:

Kuszenie Jezusa

 Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła.  Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

 —Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

 Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

 —Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,
    aby chroniły Cię.
    I będą Cię nosić na rękach,
    abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

 —To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

 W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

 —Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

 —Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

 Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

 

kuszenie1http://www.poslaniec.saletyni.pl/kuszenie-naszego-pana/

Francuski pisarz Antoine de Saint-Exupéry  w swym ostatnim, niedokończonym dziele "Twierdza" napisał: "Albowiem wydało mi się, że człowiek jest taki właśnie jak twierdza. Kruszy mury, aby zapewnić sobie wolność, ale wtedy  staje się fortecą zburzoną i wydaną gwiazdom.Wtedy rodzi się lęk nieistnienia. Twierdzo, zbuduję Cię w sercu człowieka"

09:47, atrojka
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 07 sierpnia 2017

https://www.freecreatives.com/wallpapers/desert-wallpaper.html

 

"Kipi od życia i kipi od egzystencji" napisał ktoś, kto nigdy na pustyni nie był... ?Bezlitośnie palące słońce -  to napisano w Słowniku symboli -  spala duszę swą ascetyczną i  czystą duchowością". O pustyni  symbolizującej obojętność wobec innych napisał Kazimierz Tetmajer:

Kto zawsze tylko żył w pustyni,

niechaj nikogo ten nie wini,

że nie podniosą się rozpacze

i tylko nad nim kruk zakracze.

 

Kto się nie imał ludzi sprawy

ani się wcielał w ból ich krwawy,

niech nie narzeka ten spod ziemi,

że ludzie nad nim idą niemi.

 

Kto kochał tylko wichr i skały,

od skał i wichru li ma prawo

żądać, aby go żałowały,

kiedy pod zimną legnie trawą.http://mentalfloss.com/article/53295/10-fascinating-facts-about-ravens

 

Pustynia symbolizuje podwójny sens przestrzeni jako miejsca działań demonów kusicieli oraz strefy kontemplacji religijnej, gdzie szczególnie mocno odczuwa się obecność Boga. Jest miejscem warunkującym odzyskanie czystości i duchowości  ascetycznej, znalezienia "najgłębszej warstwy siebie":

                                                           KUSZENIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqlzW7sxDjU

 

                                            WYZWOLENIE !

https://www.youtube.com/watch?v=xavq0odu8I0

 

                                                     PRAWDA

         w bajkach Ezopa symbolizuje ją kobieta ze spuszczonymi oczami wędrująca po pustyni

http://www.tapeciarnia.pl/tapeta-kobieta-podziwiajaca-zachod-slonca-na-pustyni

http://plynnatozsamosc.blogspot.com/2012/04/mauretania-zyjac-z-potomkami-piratow_22.html

 

           ŚWIAT SYMBOLIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ :

 

"Pustynia, owo morze piasku i skał, ziemia nieurodzajna, a więc  i niebłogosławiona, wywiera na człowieka przygnębiające wrażenie. Jej olbrzymie przestrzenie budzą w nim lęk, ale zarazem fascynują go.

Miejsce najwyższego doświadczenia Boga, czas  pokusy i czas próby... "

Feldonn: " Dopiero w ostatecznej głębi  duszy, gdzie nie dociera już zgiełkliwa krzątanina , odsłania się człowiekowi  wielkość i ryzyko jego własnego bytu, jego istnienie między niebem a piekłem, Bogiem a Szatanem. Droga przez pustynię jest  drogą Chrystusa"08:11, atrojka
Link Dodaj komentarz »
środa, 02 sierpnia 2017

15                                                           http://en.muzeumrzemiosla.pl/artykuly/259/pelne/15.jpg

"Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem". Św. Augustyn

 

                                      „ Świat symboliki chrześcijańskiej”  :

W tradycji ludów pogańskich, o grzechu pierworodnym mówi się bardzo często nie tylko o tym , że zła, wroga Bogu i ludziom potęga doprowadziła do grzechu pierworodnego, ale także, że ta zła zasada ukazała się pod postacią węża albo smoka. W mitologii babilońskiej wąż kradnie Gilgameszowi ziele życia, a pewna babilońsko-asyryjska pieczęć przedstawia duże postaci ludzkie siedzące po obu stronach palmy, zaś z boku podnoszącego się węża.
Filon z Byblos, fenicki gramatyk z I wieku po Chr. pisze jako tłumacz pewnego historycznego dzieła traktującego o dziejach tego kraju: „ Taautus przypisywał smokom i wężom swego rodzaju boską naturę i tę jego opinię potwierdzili potem Fenicjanie i Egipcjanie. Twierdzi on …że wąż ma naturę ognia, co przejawia się też w jego szybkości, mimo, że nie korzysta z pomocy rąk ani nóg. Poza tym przyjmuje on rozmaite kształty i zwinięty w kłębek, gdy tylko zechce może rzucić się gwałtownie do ataku. Żyje długo i nie tylko po zrzuceniu starej skóry odmładza się, lecz także wzrasta jego ciało i siła…z tej przyczyny ten rodzaj zwierząt uzywano zwykle w obrzędach sakralnych i misteriach.”
Egipskie okularniki, węże-uresy(naja) rozszerzają na kształt tarczy górną część swego ciała. Ich ukąszenie przynosi szybką śmierć. Prawdopodobnie były to właśnie te węże , za pomocą których wróżbici egipscy dokonywali swych sztuczek (Wj 7,11n ) Mieszkańcy kraju nad Nilem widzieli w nich symbol mocy władającej życiem i śmiercią. Ozdabianie korony złotym wyobrażeniem tych węży było wyłącznym przywilejem niektórych bogów i równych bogom faraonów. Nija wijąca się wokół łodygi lotosu jest godłem państwowym Egiptu Górnego i Dolnego. Rzymianie hodowali węże w domach, uważając je za symbol bóstw ogniska domowego i rodziny….Eskulapowi, greckiemu Asklepiosowi, bogu sztuki lekarskiej, zawsze towarzyszy wąż, symbol życia i zdrowia, z tej racji, że co roku zrzuca on skórę i dzięki zrzuceniu starej powłoki odmładza się. … Zwinięty wąż stał się symbolem ponownego początku, stawania się, kosmosu w nieustannym rytmie pór roku i świata.

W ilustracji w Codex Marcianus, rękopisie alchemistycznym pochodzącym z XIw. Wąż połykający własny ogon tworzy pierścień, w którego środku umieszczono grecki napis: „Wszystko jest jednym”. Górna część węża jest czarna ( ciemna ziemia), dolna - jasna z czarnymi plamkami ( niebo z gwiazdami ); w ten sposób została wyrażona kosmiczna istota węża. Z motywem tym spokrewniony jest motyw dwóch nawzajem pożerających się węży tworzących koło. Sens tego przedstawienia można wyrazić słowami: „Umieraj i stawaj się”. W rozumieniu chrześcijańskim motyw ten jest symbolem zmartwychwstania czy upływu lat. Obydwa motywy, wielokrotnie powtórzone, stanowią ornament zachodniej empory wczesnoromańskiego kościoła zamkowego w Quedlinburgu i dowodzą, jak bardzo żywe jeszcze w chrześcijaństwie były mityczne prasymbole.
Ich magiczne zwielokrotnienie na tym fryzie miało potęgować tajemnicze siły, w których działanie szczególnie mocno wierzyli mieszkańcy Skandynawii. Germanie nosili podobizny wężów jako amulety i umieszczali je na mieczach i hełmach w przekonaniu, że zapewni im to siłę i odporność….

W odmładzaniu się węża przez zrzucanie starej skóry widzą Ojcowie Kościoła przykład dla chrześcijanina, który przez posty i zaparcie się samego siebie ma odrzucić starego człowieka i rozpocząć nowe życie.
Dorothea Forster 

 


 https://labyrin6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/09/ouroboros_en_to_pan_marcianus.jpg

 

          "Świat jest inny niż myślisz"

 http://www.glosnyszept.cba.pl/printthread.php?tid=511

https://tenor.com/view/no-hahaha-gif-8728062

cdn.

09:08, atrojka
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 lipca 2017

https://fokussiert.com/2016/04/28/bruecke-im-rampenlicht-auf-artefakte-achten/

 

"Życie to mostów rzucanie  ponad strumieniem nietrwałym" Gottfried Benn

 

                          Edward Stachura

"Poczucie bezpieczeństwa potrzebne temu, kto się lęka. Most nie daje poczucia bezpieczeństwa, nie jest trwały"

Rozdzierający jak tygrysa pazur
Antylopy plecy jest smutek człowieczy.
Nie brookliński most, ale przemienić
W jasny, nowy dzień
Najsmutniejszą noc
To jest dopiero coś.

Przerażający jak ozdoba świata
Co w malignie bredzi jest obłęd człowieczy
Nie brookliński most, lecz na drugą stronę
Głową przebić się
Przez obłędu los
To jest dopiero coś.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNU3W8AYxlM

 


 https://wall.alphacoders.com/tags.php?tid=2001&lang=Polish&page=6

        

Misericordia Domini inter pontem et fontem.
~ Aurelius Augustinus

(Łaska Boska między mostem a strumieniem)

 

https://www.tapetus.pl/236877,wzgorza-rzeka-most-odbicie.php

 

MODLITWA PORANNA

Joseph von Eichendorff

 

O przecudowne to milczenie,
Jak pusty jeszcze świat ten jest!
Las się tylko kłoni niemo,
Jak gdyby Pan przez pole szedł.

 

Powstaję oto z nową siłą,
Gdzie się podział ból i żal?
Co jeszcze wczoraj mnie gnębiło,
Wstydzę się tego w blasku dnia.

 

Świat z jego szczęściem i zgryzotą
Chcę, w mą pielgrzymkę idąc stąd,
Jak zawieszony most przekroczyć
Ku Tobie, Panie, przez ten prąd.

 

A skoro pieśń ma, zysku żądna,
Z próżności goni mary złud,
Me struny roztrąć, ja przed Tobą
Na wieczność chcę zamilknąć już.

Tower Bridge with the Pool of London behind


https://anotherheader.wordpress.com/2010/01/25/london-tower-bridge-borough-market-and-abbey-road-studio/

 Golden Gate, San Francisco

 

 

Most Karola, Praga, Czechy

http://www.praga-przewodnik.eu/blog/wpisy/najslynniejszy-praski-most/

 

Most Świętokrzyski w Warszawie


 http://warszawa78.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?352517


11:45, atrojka
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3